2-4 Жовтня 2024 • Україна, Київ, МВЦ

2-4 Жовтня 2024 • Україна, Київ, МВЦ


Форум органів місцевого самоврядування Оцінка мережі охорони здоров’я громади та відновлення доступу населення до медичної допомоги

6 Жовтня 2023 | 10:00-14:00 | зал № 2

Промокод для безкоштовної реєстрації: PHSE23

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration

Організатори:

Форум органів місцевого самоврядування Оцінка мережі охорони здоров’я громади та відновлення доступу населення до медичної допомоги

6 Жовтня 202310:00-14:00зал № 2

Промокод для безкоштовної реєстрації: PHSE23

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration

Організатори:

Мета проведення: розбудова взаємодії, координація зусиль у визначенні пріоритетів та єдиного підходу в оцінці стану "Здоров’я громади", медичної мережі та потреб мешканців в охороні здоров’я; ролі, повноваження, відповідальності та підзвітності органів місцевого самоврядування в сфері збереження здоров’я та відновленні доступу населення до інтегрованих медичних послуг.Учасники: голови громад (за бажанням), представники (фахівці) органів місцевого самоврядування, керівники медичних закладів та соціальних служб громад, керівники регіональних підрозділів охорони здоров'я, представники державних органів виконавчої влади, міжнародні партнери та проєкти, національні та міжнародні експерти, що реалізують свою діяльність в сфері охорони здоров’я України. Запрошені до участі представники: МОЗ України, НСЗУ, Мінвідновлення, ВООЗ, інші установи та державні підприємства, що працюють в сфері охорони здоров’я.
Теми для розгляду та обговорення:- Інструменти та методології оцінки здоров’я населення громади, мереж закладів охорони здоров’я та потреб мешканців громад в медичних послугах- Для чого громадам здорове населення? Дослідження взаємодії людського капіталу, здоров'я та благополуччя громад.- Роль, повноваження, відповідальність та підзвітність органів місцевого самоврядування в сфері здоров’я населення- Які дані потрібні органам місцевого самоврядування для прийняття рішень в сфері охорони здоров’я на локальному рівні- Оцінка потреб у відновленні та розвитку медичної інфраструктури в умовах формування спроможних мереж госпітальних округів- Оновлення маршрутів пацієнтів громад та інтегрована медична допомога- Оцінка потреб дорослого населення України в галузі охорони здоров'я- Хто відповідає за «ЗДОРОВУ ГРОМАДУ»: координаційний, дорадчий орган та «інтегратор» рішень в сфері здоров’я громади- Проєкт "Оцінка мережі охорони здоров’я громади та відновлення доступу до медичної допомоги" та уніфікований інструмент оцінки «Community Healthcare Network Assessment»- Особливості оцінки, планування та відновлення доступу населення до інтегрованих медичних послуг на звільнених, тимчасово окупованих та інших територіях України- Залучення міжнародної підтримки та фінансування відновлення та розвитку охорони здоров’я на рівні громад в Україні
Виклики та аналіз проблемиРізнобічні та розрізнені оцінки в багатьох ініціативах та проєктах технічної підтримки щодо здоров’я громади та доступності різних видів медичної допомоги, отримані фрагментовані недостатньо структуровані та неповні дані, відсутність ясності та розуміння щодо даних, необхідних органам місцевого самоврядування, як їх використовувати та інтегрувати для прийняття рішень у галузі охорони здоров'я.Брак верефікованих даних про структуру населення, хронічних хворих, уразливі групи населення, стан здоров’я та захворюваність, доступність медичної допомоги на певній території НЕЗАЛЕЖНО від наявності, приналежності та розташування закладів охорони здоров’я та їх структурних підрозділів за відсутності територіальної прив’язки фрагментованих даних, що існують, до місця проживання населення (пацієнтів) – території громади.У представників органів місцевого самоврядування (ОМС) існує недостатнє розуміння своїх обов'язків, відповідальності, повноважень та їх підзвітності відповідно до Законів України та нормативно-правової бази у галузях охорони здоровʼя, громадського здоров'я, управління та підтримки мережі закладів охорони здоровʼя. Також відсутність стандартизованого підходу до оцінки даних унеможливлює комплексне порівняння громад за рівнем обізнаності про здоров'я громади, доступність медичної допомоги та спроможність регіональних мереж охорони здоров'я за відповідними рівнями (індексами), яке могло б стати значним стимулом для підвищення компетенцій ОМС в галузі охорони здоров’я та приділення більшої пріоритизованої уваги до збереження життя та здоров’я мешканців громади, виділення додаткових ресурсів на визначені цілі.Все це ускладнює прийняття зважених рішень органами місцевого самоврядування та здійснення обґрунтованих інтервенцій для покращення доступу до медичної допомоги на рівні громади.

Захід проводиться в рамках проєкту «Оцінка Мережі Охорони Здоров’я Громади та Відновлення доступу населення до медичної допомоги» (ОМОЗГ+В), який реалізується в партнерстві ВАОМС «Асоціація ОТГ» та ГС «ФТОЗ» у координації з МОЗ України, НСЗУ, Мінвідновлення за підтримки національних та міжнародних партнерів та експертів.

Промокод для безкоштовної реєстрації: PHSE23

 Отримати квиток
 Забронювати стенд