28-а Міжнародна медична виставка PUBLIC HEALTH 2019
1-3 жовтня 2019 • Україна, Київ, МВЦ, Броварський пр-т, 15

Секція «Громадське здоров’я» - Сучасні досягнення науки в медичній практиці

Секція «Громадське здоров’я»
Конференція «Сучасні досягнення науки в медичній практиці»

 
Організатори: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Аудиторія: всі категорії медичних спеціальностей
 
Програма*
Кафедра соціальної медицини та громадського здоров’я
(Завідувач проф. Грузєва Т.С.)
 
 1. Підготовка кадрів для системи громадського здоров’я в Україні з урахуванням світового досвіду
Д.м.н., проф. Грузєва Т.С., д.м.н., проф. Пельо І.М., к.м.н., доц. Гречишкіна Н.В.
 
 1. Оцінка знань студентів закладів вищої медичної освіти з питань громадського здоров’я
Д.м.н., проф. Галієнко Л.І.
 
 1. Формування сучасних компетентностей магістрів медицини в умовах розвитку системи громадського здоров’я
Д.м.н., проф. Грузєва Т.С., к.м.н., доц. Гречишкіна Н.В.
 
 1. Методичні підходи до викладання громадського здоров’я студентам англомовної форми навчання
К.м.н., доц. Литвинова Л.О.
 
 1. Навчальні програми підготовки магістрів громадського здоров’я: досвід, проблеми, перспективи
Д.м.н., проф. Грузєва Т.С., к.м.н., доц. Гречишкіна Н.В.
 1. Питання промоції здоров’я в програмі підготовки магістрів медицини
К.м.н., доц. Замкевич В.Б.
 
 1. Ефективність навчання біостатистиці в умовах впровадження нової навчальної програми з громадського здоров’я
К.пед.н., доц. Іншакова Г.В.
 
 1.  Правові аспекти охорони здоров’я в програмі підготовки магістрів медицини
К.н. з держ. упр., доц. Курило Т.М.
 
 1. Досвід розгляду питань громадського здоров’я в роботі студентського наукового гуртка кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я
К.пед.н., доц. Донік О.М.
 
 1. Підготовка магістрів медицини з питань боротьби з вживанням тютюну на основі сучасних стратегій
К.м.н., асист. Стойка О.О.
 
 1. Модифікація факторів ризику як стратегічний напрям профілактики цукрового діабету і серцево-судинних захворювань (за рекомендаціями EASD-ADA, 2018, EACPR, 2016)
Асист. Антонюк О.Я.
 
 1.  Підготовка магістрів медицини з питань організації екстренної медичної допомоги в умовах реформування медичної сфери та розвитку системи громадського здоров’я
Асист. Іонов М.М.
*Програма може змінюватись
 
Слухачам надається сертифікат 10 балів
 
Безкоштовна реєстрація на захід з промокодом PH_BOGOMOLTSA за посиланням:  https://publichealth.com.ua/uk-UA/visitors/benefits.aspx#personal
 
Для отримання детальної інформації, будь ласка, звертайтеся до
координатора проекту Олена Свірбий:
+ 38 (044) 496-86-45 (вн.219) 
e-mail: O.Svirbyy@pe.com.ua