29-а Міжнародна медична виставка PUBLIC HEALTH 2020
7-9 жовтня 2020 • Україна, Київ, МВЦ, Броварський пр-т, 15

МОЗ України впроваджує систему безперервного професійного розвитку (БПР) для лікарів

news
Це сучасний підхід до професійного вдосконалення лікаря. Замість формального навчання лікарі будуть постійно розвивати свої компетенції.

Принцип безперервного навчання фахівців сфери охорони здоров’я давно є поширеною практикою в розвинутих країнах Європи, Америки та Азії, зокрема у Великій Британії, США, Польщі, Чехії, Швеції, Сінгапурі та інших. Для  українських лікарів такий компонент почне діяти вже з 2019 року.

 

ЩО ЗМІНИТЬСЯ ДЛЯ ЛІКАРІВ?

1. Щорічне навчання

Стара система передбачала, що лікар за рік до атестації (яка проводилась як мінімум один раз на 5 років) повинен пройти обов’язкові 4-х тижневі курси, так званий передатестаційний цикл, а в період між передатестаційними циклами міг  практично не брати участь в освітніх заходах. Відсутність чітких вимог до збалансованості освітніх навантажень, призводила до того, що три роки після атестації були часом “відпочинку” від професійного вдосконалення.

Тепер лікар буде проходити навчання щорічно. Це дозволить йому бути конкурентним  та отримувати нові навички одразу після появи цих технологій та практик на ринку.

2. Лікар вільний у виборі тем, змісту та формату свого навчання

Раніше обов’язкове навчання відбувалось у чітко визначених Міністерством закладах - 3 державних академіях післядипломної освіти та  14 факультетах післядипломної освіти. Відсутність конкуренції на ринку освітніх послуг не стимулювала провайдерів освітніх послуг до осучаснення змісту навчальних програм.  

Тепер монополія провайдерів освітніх послуг буде скасована. Лікар сам обиратиме цікаві та зручні для нього теми та формати навчання. Можна обирати заходи як в Україні, так і за її межами, навчатись дистанційно та стаціонарно, у державному чи приватному освітньому заклад і найголовніше - відповідно до індивідуальної потреби лікаря. За кожен вид навчання лікарю нараховуватиметься певна кількість балів, що зазначена в додатку до порядку проведення атестації лікарів.

3. Спрощення процедури атестації

За новим порядком атестації  лікар не буде подавати звіт про професійну діяльність за останні 3 роки. Замість 20 сторінок статистичних показників, лікарі подаватимуть індивідуальне освітнє портфоліо всього на  1 сторінку. Співбесіду з атестаційною комісією також скасовано. Таким чином, МОЗ України мінімізує бюрократичні вимоги та корупційні ризики..

Детальніше на сайті МОЗ: 
http://moz.gov.ua/article/reform-plan/moz-ukraini-vprovadzhue-sistemu-bezperervnogo-profesijnogo-rozvitku-bpr-dlja-likariv