29-а Міжнародна медична виставка PUBLIC HEALTH 2020
7-9 жовтня 2020 • Україна, Київ, МВЦ, Броварський пр-т, 15

Секція «Громадське здоров’я» - Сучасні досягнення науки в медичній практиці

Секція «Громадське здоров’я»
Конференція «Сучасні досягнення науки в медичній практиці»

 
Організатори: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Аудиторія: всі категорії медичних спеціальностей
 
Програма*
Кафедра соціальної медицини та громадського здоров’я
(Завідувач проф. Грузєва Т.С.)
 
Модератор проф. Грузєва Тетяна Степанівна
Модератор проф. Галієнко Людмила Іванівна
10:30-11:00 Привітання проф. Грузєва Т.С.
11:00-11:20 Підготовка кадрів для системи громадського здоров’я в Україні з урахуванням світового досвіду д.м.н., проф. Грузєва Т.С., д.м.н., проф. Пельо І.М., к.м.н., доц. Гречишкіна Н.В.
11:20-11:40 Оцінка знань студентів закладів вищої медичної освіти з питань громадського здоров’я д.м.н., проф. Галієнко Л.І.
11:40-12:00 Формування сучасних компетентностей магістрів медицини в умовах розвитку системи громадського здоров’я д.м.н., проф. Грузєва Т.С., к.м.н., доц. Гречишкіна Н.В.
12:00-12:20 Методичні підходи до викладання громадського здоров’я студентам англомовної форми навчання к.м.н., доц. Литвинова Л.О.
12:20-12:40 Навчальні програми підготовки магістрів громадського здоров’я: досвід, проблеми, перспективи д.м.н., проф. Грузєва Т.С., к.м.н., доц. Гречишкіна Н.В.
12:40-13:00 Питання промоції здоров’я в програмі підготовки магістрів медицини к.м.н., доц. Замкевич В.Б.
13:00-13:20 Ефективність навчання біостатистиці в умовах впровадження нової навчальної програми з громадського здоров’я к.пед.н., доц. Іншакова Г.В.
13:20-13:40 Правові аспекти охорони здоров’я в програмі підготовки магістрів медицини к.н. з держ. упр., доц. Курило Т.М.
13:40-14:00 Досвід розгляду питань громадського здоров’я в роботі студентського наукового гуртка кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я к.пед.н., доц. Донік  Олена Миколаївна
14:00-14:20 Підготовка магістрів медицини з питань боротьби з вживанням тютюну на основі сучасних стратегій к.м.н., асист. Стойка О.О.
14:20-14:40 Модифікація факторів ризику як стратегічний напрям профілактики цукрового діабету і серцево-судинних захворювань (за рекомендаціями EASD-ADA, 2018, EACPR, 2016) асист. Антонюк О.Я.
14:40-15:00 Підготовка магістрів медицини з питань організації екстренної медичної допомоги в умовах реформування медичної сфери та розвитку системи громадського здоров’я асист. Іонов М.М.
15:00-16:00 Дискусія  
*Програма може змінюватись
 
Слухачам надається сертифікат 10 балів
 
Безкоштовна реєстрація на захід з промокодом PH_BOGOMOLTSA за посиланням:
  
https://publichealth.com.ua/uk-UA/visitors/benefits.aspx#personal
 
Для отримання детальної інформації, будь ласка, звертайтеся до
координатора проекту Олена Свірбий:
+ 38 (044) 496-86-45 (вн.219) 
e-mail: O.Svirbyy@pe.com.ua