29-а Міжнародна медична виставка PUBLIC HEALTH 2020
7-9 жовтня 2020 • Україна, Київ, МВЦ, Броварський пр-т, 15

Секція «Ендокринологія» - Сучасні досягнення науки в медичній практиці

Секція «Ендокринологія»
Конференція «Сучасні досягнення науки в медичній практиці»

 
Організатори: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Аудиторія: ендокринологи, терапевти, сімейні лікарі
 
Програма

Модератор: канд. мед. наук, асистент кафедри ендокринології
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Кондратюк Катерина Олексіївна
 
Модератор: канд. мед. наук, асистент кафедри внутрішньої медицини №4 НМУ імені О.О. Богомольця
Меркулова Ірина Олегівна

14:00-14:10 Привітання
14:10-14:30 Д3 дефіцит при ЦД2 типу асоційований НАЖХП Махмуд Алудван, PhD student  кафедри ендокринології НМУ імені О.О. Богомольця
14:30-14:50 Цитологічні методи в передопераційному прогнозуванні радіойодрезистентності папілярного тиреоїдного раку Зелінська А.В., канд. біол. наук, старший науковий співробітник відділення цитології Інституту ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренко
14:50-15:20 Порушення менструального циклу як клінічний маркер гіперпроліферативної ендометріальної патології Горбань Н.Є.,  канд. мед. наук,  старший науковий співробітник відділення планування сім’ї ДУ « Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені акад. О.М. Лук’янової НАМН України»
15:20-15:40 Клінічний досвід дослідження розладів мікроциркуляції у пацієнтів з цукровим діабетом типу 2 Марунчин Н.А., канд. мед. наук., МЦ «Інститут еластографії»,
Мостовой С.Є., канд. мед. наук, МЦ «Медбуд»
15:40-16:00 Метаболом та його зміни в патогенезі пароксизмальної форми фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу серця
 
Меркулова І.О., канд. мед. наук, асистент кафедри внутрішньої медицини №4 НМУ імені О.О. Богомольця
16:00-16:20 Особливості лікування хронічного вірусного гепатиту С у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу Кондратюк Л.О., канд. мед. наук, асистент кафедри інфекційних хвороб  НМУ імені О.О. Богомольця
16:20-16:40 Сучасні методи інструментальної діагностики жирової хвороби печінки Динник О.Б.,  канд. мед.наук,  головний лікар МЦ «Інститут еластографії», президент Української асоціації фахівців з ультразвукової діагностики,
Марунчин Н.А., канд. мед. наук, МЦ «Інститут еластографії»
16:40-17:00 Порушення імунної системи та мікробіоценозу кишечника у хворих цукровим діабетом 2го типу і неалкогольною жировою хворобою печінки та їх корекція Кондратюк К.О.,  канд. мед. наук, асистент кафедри ендокринології  НМУ імені О.О. Богомольця
17:00-18:00 Дискусія


Слухачам надається сертифікат 10 балів
 
Безкоштовна реєстрація на захід з промокодом ENDO_BOGOMOLTSA за посиланням:  https://publichealth.com.ua/uk-UA/visitors/benefits.aspx#personal
 
Для отримання детальної інформації, будь ласка, звертайтеся до
координатора проекту Олена Свірбий:
+ 38 (044) 496-86-45 (вн.219) 
e-mail: O.Svirbyy@pe.com.ua