28-а Міжнародна медична виставка PUBLIC HEALTH 2019
1-3 жовтня 2019 • Україна, Київ, МВЦ, Броварський пр-т, 15

Школа реабілітації - 2018

«Українська академія реабілітації та здоров'я людини»
«Український науково-практичний медичний центр неврології і реабілітації МОЗ України»
«ШКОЛА РЕАБІЛІТАЦІЇ»
Програма
1.«Всеукраїнське об'єднання фізичних терапевтів: сучасний погляд на розвиток професії в Україні» 
Магась Володимир  Олегович − фізичний терапевт, викладач кафедри фізичної терапії та ерготерапії Національного університету фізичного виховання і спорту України
член правління «Всеукраїнського об'єднання фізичних терапевтів».
2.«Методи апаратної фізіотерапії при лікуванні больових синдромів у постінсультних хворих з позицій доказової медицини»
 Гоженко Олена Анатоліївна −  д. мед. н., провідний науковий співробітник,  Волянська Вероніка Сергіївна  − к. мед. н.  відділ клінічної та експериментальної патології Укр НДІ «Медицини транспорту МОЗ України».
3. «Реабілітація в ортопедії та травматології в Ізраїлі»
Юлій Трегер MD, PhD, голова Ізраїльської асоціації реабілітологів, завідуючий реабілітаційним відділенням лікарні «Сорока» (Ізраїль).
4. «Фундаментальні фізіотерапевтичні концепції в реабілітації»
Зубець Олександр Павлович − ортопед-травматолог , Медичний центр «Євролаб».
5. «Біопсихосоціальна модель болю в основі терапії неспецифічного болю у попереку» 
Артем Згурський  - фізичний терапевт, викладач, аспірант кафедри фізичної терапії та ерготерапії Національного університету фізичного виховання та спорту України.
6. «Алгоритм реабілітації хворих з адгезивним капсулітом плечового суглоба»
Заморський Тарас Володимирович – к. н. з фізичного виховання та спорту Головний реабілітолог центру ортопедичної реабілітації "Майстерня руху".
7. «Практичні аспекти в реабілітації м'язоскелетної патології»
Коваленко Є. М  − невролог, головний лікар "Медичного центру лікування захворювань хребта".
8. «Введення в NMS концепт (NeuroMuskuloSkeletal Concept of Diagnosis and Therapy)»
Marian Jendrichovsky − рhysiotherapist, PhD Rehabilitation centre UPJS University (Slovakia)
Зінов'єва Катерина − лікар ЛФК і спортивної медицини, лікар психіатр, фізичний терапевт.
9. «Міофасціальні техніки корекції біомеханічної функції стопи»
Яценко Світлана − спеціаліст з фізичної реабілітації.
10. «Міофасціальний реліз – як комплексна техніка підготовки до фізичним навантаженням та реабілітації» 
Олександр − спеціаліст з фізичної реабілітації. Аспірант кафедри медико-біологічних дисциплін Національного університету фізичного виховання та спорту України.    
11. «Реабілітація ускладнень при комбінованому лікуванні раку молочної залози»
Бєлова Олена − фахівець з фізичної реабілітації, Медичний центр "Добробут" 
12. «Актуальні питання застосування фізичної медицини у лікувальній та реабілітаційній практиці»      
Бучинський Сергій Никодимович  − Завідуючий відділенням фізіотерапії КНП КДЦ Шевченківського району м. Києва, Віце-президент «Всеукраїнської асоціації фізіотерапевтів та курортологів».
                                                                                                                                      

 
 
 
<script>
 
if ($(window).width() < 578) {
        function showHideSubMenu($s) {
            var allSubMenu = $(".sub > ul");
            allSubMenu.attr("style", "display: none; position: relative;");
            var activeSubMenu = document.getElementById($s);
            activeSubMenu.setAttribute("style", "display: block; position: relative;");
        }
 
        var allSubMenu = $(".sub > ul");
 
        $(".sub > a").click(function(e) {
            e.preventDefault();
            // do something
        });
 
        var allMenuPoint = $(".sub > a");
        
        
        
        for (var i = 0; i < allMenuPoint.length; i++) {
            var showDefaultLink = "showHideSubMenu(" + i + ")";
            allMenuPoint[i].setAttribute("onclick", showDefaultLink);
            allSubMenu[i].setAttribute("id", i);
        }
}       
        
        
        
 
</script>